Obozy wędrowne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTSM

Członkami koła są uczniowie liceum, technikum, nauczyciele i absolwenci.

Opiekunowie Koła

Zdzisław Kaczyński

Danuta Przymusiała

 

Imprezy organizowane corocznie:

1. Spacer tematyczny "Szlakiem łódzkich pomników wybitnych Polaków"
2.

Trójstopniowy, szkolny konkurs wiedzy o Łodzi i regionie

Zobacz regulamin ...

Zobacz finalistów ...

3. Wieloetapowy konkurs "Karpaty polskie"
4. Rajd "Doliną rzeki Łódki"

 

NASZE SUKCESY

     

W roku 2005 nasze Koło zajęło pierwsze miejsce w województwie łódzkim, w III edycji konkursu pn.: "NAJLEPSZY SZKOLNY KLUB TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY".

Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 21-12-2005 r. w siedzibie PTTK Oddział Łódzki, przy ul. Wigury 12a. Nagrody i dyplomy wręczał Wicekurator Oświaty Marian Przybylski oraz Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Łodzi Ryszard Mamenas.

 

ODZNACZENIA DLA OPIEKUNÓW KOŁA

Danuta Przymusiała i Zdzisław Kaczyński Zdzisław Kaczyński i Danuta Przymusiała-Żuk Zdzisław Kaczyński Zdzisław Kaczyński
BRĄZOWA ODZNAKA PTSM SREBRNA ODZNAKA PTSM ZŁOTA ODZNAKA PTSM ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI
LINKI:  
  Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział w Łodzi
  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - PTTK
  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział Łódź - TOnZ
  Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - TPŁ

 

 

 

>>Powrót do menu<<

 

l