RODZAJE GWINTÓW

Gwint uzyskuje się przez wykonanie na powierzchni walcowej (lub stożkowej) rowka (czasami wielu), o określonym kształcie zarysu, wzdłuż linii śrubowej. Linia śrubowa powstaje przez nawinięcie na walec o średnicy d, trójkąta prostokątnego o podstawie π*d, wysokości P i kącie γ.

Powstawanie linii śrubowej

d - średnica walca, P - skok gwintu, γ- kąt pochylenia linii śrubowej

Skokiem gwintu nazywamy odległość tworzącej walca między najbliższymi punktami linii śrubowej. Praktycznie, obrót nakrętki na śrubie o kąt 2π odpowiada przemieszczeniu liniowemu nakrętki o wartość odpowiadającą skokowi gwintu.

Parametry gwintów:

d - średnica gwintu śruby

D - średnica dna wrębów nakrętki

d1 - średnica rdzenia śruby

D1 - średnica otworu nakrętki

d2 - średnica podziałowa śruby

D2 - średnica podziałowa nakrętki (D2 =d2)

P - podziałka (skok) gwintu

Ph - podziałka (skok) gwintu w gwintach wielokrotnych (Ph=n*P, gdzie n - krotność gwintu)

α - kąt zarysu

γ- kąt pochylenia linii śrubowej na średnicy podziałowej

Podział gwintów:

 1. ze względu na kształt zarysu
  1. trójkątny

 

 1. trapezowy symetryczny

 1. trapezowy niesymetryczny

 1. rurowy

 1. okrągły


 1. ze względu na rodzaj wymiaru
  1. zewnętrzny
  2. wewnętrzny

 1. ze względu na kierunek obrotu
  1. prawy
  2. lewy

 1. ze względu na jednostkę miary
  • calowy
  • metryczny

 

 1. ze względu na stosunek podziałki do średnicy
  • zwykły - o wartości skoku dla danej średnicy zgodnej z Polską Normą
  • drobny - o wartości skoku dla danej średnicy mniejszej niż dla gwintu zwykłego
  • gruby - o wartości skoku dla danej średnicy większej niż dla gwintu zwykłego

   

  Przykłady gwintów metrycznych zwykłych: M1 - d=1, P=0,25;

  M3 - d=3, P=0,5;

  M6 - d=6, P=1;

  M10 - d=10, P=1,5

Oznaczanie gwintów:

Nazwa gwintu

Oznaczenie

Przykład
Metryczny

Md

M12
Metryczny drobnozwojny

MdxP

M10x1
Trapezowy symetryczny

TrdxP

Tr48x3
Trapezowy niesymetryczny

SdxP

S48x8
Rurowy walcowy

Gd1

G28"
Okrągły

Rdd

Rd40x1/6"
Calowy

d

1"

Uwaga:

1. W gwintach rurowych symbol d oznacza średnicę otworu rury (wyrażoną w calach), na której nacięto gwint zewnętrzny.