Rysowanie gwintowych elementów złącznych i połączeń gwintowych.

 

Gwintowe elementy złączne i połączenia gwintowe w rysunku technicznym przedstawia się w uproszczeniu. Zgodnie z PN-78/M-01130 stosuje się trzy stopnie uproszczenia. Pierwszy stosowany na rysunkach wykonawczych, drugi na rysunkach złożeniowych, trzeci (przedstawienie umowne) na rysunkach złożeniowych zawierających dużą liczbę części składowych i narysowanych w znacznym zmniejszeniu.

Przedstawienie uproszczenia polega na zastąpieniu najbardziej skomplikowanych i trudnych rysunkowo linii zarysu przedmiotu liniami łatwiejszymi do rysowania. Przedstawienie umowne polega na zastąpieniu rysunku całego przedmiotu ustalonym, umownym symbolem graficznym.

Rys. Śruba z łbem sześciokątnym:

  1. wygląd rzeczywisty

  2. pierwszy stopień uproszczenia

  3. drugi stopień uproszczenia

  4. trzeci stopień uproszczenia (przedstawienie umowne)

Uproszczony sposób rysowania gwintów dotyczy wszystkich rodzajów gwintów i polega na rysowaniu linią grubą powierzchni wierzchołków występów gwintów a linią cienką powierzchni den bruzd. Odległość linii cienkiej od linii grubej powinna być równa skokowi gwintu, lecz nie mniejsza niż 0,8 mm.

W rzucie na płaszczyznę prostopadłą do osi gwintu linię cienką rysuje się na długości 3/4 obwodu. Linia ta nie powinna zaczynać ani kończyć na osiach przedmiotu.

Zakończenie długości gwintu rysuje się liną grubą doprowadzoną do zewnętrznej średnicy gwintu.

 

Uproszczony sposób rysowania gwintu zewnętrznego zgodny z PN

 
1 gwint zewnętrzny walcowy w widoku
     
2 gwint stożkowy zewnętrzny w widoku
     
3 gwint zewnętrzny w półwidoku i półprzekroju wzdłużnym oraz w przekroju poprzecznym
     
4 przekrój cząstkowy gwintu zewnętrznego i jego półwidok
     
5 gwint zewnętrzy przerywany otworem

 

Uproszczony sposób rysowania gwintu wewnętrznego zgodny z PN

 
1 gwint wewnętrzny walcowy przelotowy
     
2 gwint stożkowy wewnętrzny
     
3 gwint wewnętrzny nieprzelotowy
     
4 gwint wewnętrzny w przekroju z przedstawieniem zarysu
     
5 gwint wewnętrzy przerywany otworem

 

Połączenie gwintowe otrzymuje się wkręcając element z gwintem zewnętrznym wykonanym na wałku (wkręt, śruba) z elementem z gwintem wewnętrznym wykonanym w otworze (nakrętka).

Połączenia gwintowe to połączenia rozłączne charakteryzujące się możliwością wielokrotnego rozłączania i ponownego łączenia bez szkody dla jakości połączenia.

Przy rysowaniu połączeń gwintowych za zasadę przyjmuje się przewagę gwintu zewnętrznego (śruby) nad gwintem wewnętrznym (nakrętki).

1

Sworzeń wkręcony w otwór gwintowany

     

2

Tuleja wkręcona w otwór gwintowany