ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«Technik mechatronik

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.
Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
   
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych,
   
 • obsługa i programowanie sterowników PLC,
   
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
   
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
   
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
   
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym(np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
   
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
   
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą(np. usługową)w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
   
 2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
   
 3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
   
 4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
   
 5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
   
 2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
   
 3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 21 czerwca o godzinie 9:00