ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk świadczy usługi z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukierunkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, transmisję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie urządzeń i usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Osoba posiadająca wykształcenie w tym zawodzie może pracować w przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy teleinformatyczne (montowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie systemów komputerowych); firmach świadczących usługi teleinformatyczne (projektowanie, budowa i eksploatacja systemów i sieci teleinformatycznych w ujęciu logicznym i elektrycznym); firmach świadczących usługi informatyczne (administrowanie sieciami lokalnymi, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii).


 

Kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

 1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
   
 2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych
   
 3. Uruchamianie i utrzymanie dostępowych systemów transmisyjnych
   
 4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
   
 5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
   
 2. Administrowanie sieciami komputerowymi
   
 3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi