ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«Oferta 2024/2025

Typ szkoły Symbol oddziału Zawód Języki obce Przedmioty z rozszerzonym  programem nauczania Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
Technikum nr 10 1i technik informatyk język angielski, język niemiecki matematyka, fizyka język polski, matematyka, informatyka, język obcy
Technikum nr 10 1p technik programista język angielski, język niemiecki matematyka, fizyka język polski, matematyka, informatyka, język obcy
Technikum nr 10 1m technik mechatronik język angielski, język niemiecki matematyka, fizyka język polski, matematyka, informatyka, język obcy