ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Oferta 2021/2022

Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym  programem nauczania / profil/ zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
Technikum  i matematyka, fizyka / technik informatyk język angielski, język niemiecki/język francuski język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum p matematyka, fizyka / technik programista język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum m matematyka, fizyka / technik mechatronik język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum e matematyka, fizyka / technik elektronik język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka
Technikum t matematyka, fizyka / technik teleinformatyk język angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, informatyka