ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«Technik programista

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
  1. tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
  2. tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
  3. programowania aplikacji internetowych,
  4. tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią;
 2. w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
  1. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
  2. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
  3. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.