ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

mLegitymacja

mLegitymacja

mLegitymacja jest częścią aplikacji opracowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja ta pozwoli pobrać mLegitymację na telefon na podstawie danych autoryzacyjnych wydawanych przez szkołę. 

Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej.

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania, na urządzeniu mobilnym, aplikacji mObywatel.

Aktywacja mLegitymacji

  • Zapoznanie się przez pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego z treścią informacji i regulaminu mLegitymacji szkolnej w Aplikacji mObywatel (Załącznik nr 2) oraz Procedurą wydawania mLegitymacji szkolnej w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych (Procedura)
  • Przesłanie zdjęcia ucznia poprzez dziennik elektroniczny VULCAN UONET+.  Plik ze zdjęciem musi posiadać rozszerzenie: .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5 MB. Nazwa pliku ze zdjęciem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa. Przesłane zdjęcie musi spełniać wymogi zdjęcia dokumentowego.
  • Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (Załącznik nr 1). Dla uczniów niepełnoletnich wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni. Podpisany wniosek należy przynieść do sekretariatu szkoły lub zeskanować i przesłać wraz ze zdjęciem przez dziennik elektroniczny UONET+.
  • Oczekiwanie w dzienniku elektronicznym na wiadomość o możliwości odbioru kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (w przypadku uczniów niepełnoletnich – kody odbiera rodzic).
  • Pobranie aplikacji mObywatel, zaakceptowanie jej regulaminu i  postępowanie zgodnie z Instrukcją pobrania i uruchomienia dokumentu mLegitymacji (Załącznik Nr 3).

Unieważnienie mLegitymacji

UWAGA! Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymacje należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu- osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny. Wniosek znajduje się tutaj (Załącznik nr 4).