ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej

DZIEDZICTWO PATRIOTYCZNE AK

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta Łodzi na realizację projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”.

Łódzki projekt edukacyjny „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” jest wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym struktur Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych.

Główne cele projektu:

 • Kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych,
 • Budowanie więzi z krajem ojczystym i społecznością lokalną,
 • Poznanie historii Armii Krajowej w miejscach w których dokonywały się walki partyzanckie w czasie  II wojny światowej,
 • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.

W obecnym roku szkolnym realizowane będą następujące działania:

 • Konkurs wiedzy o Armii Krajowej od stycznia do maja 2017 r.,
 • Wyjazd młodzieży z łódzkich szkół w miejsca walk bitwy nad Bzurą z września 1939 r.,
 • Co miesiąc poczynając od października 2017 do czerwca 2018 r. w Łódzkim Domu Kultury zorganizowane zostaną spotkania z żołnierzami AK, przeznaczone dla młodzieży z wszystkich łódzkich szkół. Tematyka spotkań została określona problemowo by skłonić do pytań, dyskusji, refleksji,
 • W czerwcu 2018 r. zaplanowano seminarium projektu Dziedzictwo Patriotyczne AK zorganizowane we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Archiwum Państwowym w Łodzi.

Łódzkie szkoły liderzy projektu:

 • II Liceum Ogólnokształcące,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące,
 • XII Liceum Ogólnokształcące,
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące,
 • XXV Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXII Liceum Ogólnokształcące,
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
 • Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

W V edycji projektu w 2016 i 2017 r. podjęto następujące działania:

 • Pięć spotkań Żołnierzy AK, Sybiraków, więźniów okresu stalinowskiego z młodzieżą w Muzeum Kinematografii w ramach części projektu nazwanej - Skarby Pamięci Narodowej
 • 19 X – Żołnierz AK Stanisław Pasikowski – ZSP 10
 • 28 X – Sybiracy ZSP 9
 • 4 XI – Sybiracy Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego
 • 17 XI – Osoby represjonowane w PRL Zbysław Raczkiewicz XXV LO
 • 9 XII – Więźniowie okresu stalinowskiego XII LO
 • Sześć spotkań z Żołnierzami AK ze Środowiska Polska Północno-Wschodnia ŚZŻ AK: 10 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 14 czerwca 2017 r.
 • Trzy lekcje wzorcowe z Żołnierzami AK i młodzieżą łódzkich szkół
  • w ZSP nr 10 Stanisław Pasikowski III 2016
  • w XVIII LO  Mirosław Kopa III 2016
  • w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbysław Raczkiewicz IV 2016
 • Cztery wycieczki patriotyczne
  • Anielin 2016
  • Diabla Góra 2016
  • Wykus 2017
  • Mokra 2017
 • X Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej w ŁDK w listopadzie 2016 r.
 • Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości  w 2016 i 2017 r. w ZSP nr 9

Obecnie trwa VI edycja projektu. Spotkanie organizacyjne szkół liderów z  Żołnierzami AK odbyło się w ŁDK  10 października 2017 r.

Działania edukacyjne podjęte w ramach projektu „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”, należy uznać za wyjątkowe i wartościowe ponieważ:

 • Wiedzę o dawnych czasach uczniowie czerpią od osób bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenia historyczne, młodzież zdobywa nowe informacje i utrwala posiadane wiadomości, poddaje ocenie zdobyty materiał pod względem historycznym.
 • Wiedzę i umiejętności uczniowie uzyskują w miejscach, w których dokonywały się wydarzenia historyczne, młodzież poznaje uwarunkowania środowiskowe i geograficzne wydarzeń historycznych.
 • Niezwykle istotny jest bezpośredni kontakt Żołnierzy Armii Krajowej z młodzieżą, proces kształcenia wzbogacają emocje, powstają więzi międzyludzkie.
 • Konferencje historyczne i projekty uczniowskie, poszerzają wiedzę uczniów, wyniki pracy uczniów podlegają ocenie komisji konkursowej, aktywność i praca uczniów w zespołach wpływa pozytywnie na ich wszechstronny rozwój.

Strona internetowa projektu - www.ak.zsp9.pl