ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

Michalik Monika
Michalik Monika
dyrektor
matematyka
Łużyński Włodzimierz
Łużyński Włodzimierz
wicedyrektor
przedmioty informatyczne
Makowska Iwona
Makowska Iwona
wicedyrektor
wychowanie fizyczne
Grzelak Tadeusz
Grzelak Tadeusz
kierownik kształcenia praktycznego
przedmioty zawodowe

Zespół ds. nauczania przedmiotów humanistycznych

Cieślewicz Anna - bibliotekarz, język polski
Karolewicz Monika - język polski
Lewandowska Marta - język polski, wiedza o kulturze
Tomaszewska Katarzyna - język polski
Kopeć Magdalena - historia, wiedza o społeczeństwie
Stasiak Ewa - historia, wiedza o społeczeństwie
Więckowski Tomasz - historia
Strumiłło Dorota - filozofia, wiedza o kulturze, etyka
Dolański Mateusz - religia

Zespół ds. nauczania języków obcych

Jeroszyna Swietłana - język angielski
Kordala Zofia - język angielski
Kulik Aleksandra - język angielski
Musiał-Kieruczenko Joanna - język angielski
Włodarczyk-Jarzębska Anna - język angielski
Wasielewska Teresa - język angielski
Jajczak Joanna - język angielski
Gola Dominika - język niemiecki
Konieczna Ewa - język niemiecki
Ślufarska-Lasota Elżbieta - język niemiecki
Szczepańska Renata - język francuski

Zespół ds. nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Karbowska Małgorzata - matematyka
Niedzielska Małgorzata - matematyka
Penier-Dębska Anna - matematyka
Czubak-Raniszewska Bogumiła - matematyka
Boruń Agnieszka - chemia
Kłosińska-Picz Karolina - fizyka
Cygan Marta - fizyka
Grodzicka Renata - biologia
Przymusiała-Żuk Danuta - geografia, przedsiębiorczość
Kępa Anna - przedsiębiorczość

Zespół ds. nauczania przedmiotów zawodowych

Świtalski Jarosław - przedmioty zawodowe
Brzozowski Władysław - przedmioty informatyczne
Gągorowski Dariusz - przedmioty zawodowe
Górczak Grzegorz - przedmioty informatyczne
Hajdukiewicz Janusz - przedmioty zawodowe i informatyczne
Janicki Andrzej - przedmioty informatyczne
Kaczyński Zdzisław - przedmioty zawodowe i informatyczne
Karasiński Dariusz - przedmioty informatyczne
Kąkolewski Tomasz - przedmioty zawodowe
Klekot Agnieszka - przedmioty informatyczne
Klekot Tomasz - przedmioty informatyczne
Klimkiewicz Andrzej - przedmioty zawodowe
Kuberski Tadeusz - przedmioty informatyczne
Lis Grzegorz - przedmioty zawodowe
Mateja Paweł - przedmioty informatyczne
Mateja Piotr - przedmioty informatyczne, fizyka
Samburska Agata - przedmioty informatyczne, matematyka
Herkt Izabela - przedmioty informatyczne
Marchlewska Alina - przedmioty informatyczne
Sudaj Ilona - przedmioty zawodowe, matematyka
Szajfler Andrzej - przedmioty zawodowe
Szeliga Rafał - przedmioty zawodowe
Urbaniak Danuta - przedmioty informatyczne, chemia
Widerski Tomasz - przedmioty zawodowe
Zankowski Ryszard - przedmioty zawodowe

Zespół ds. nauczania wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Jędraszczyk Adam - wychowanie fizyczne
Kicińska-Kokotek Beata - wychowanie fizyczne
Kulik Józef - wychowanie fizyczne
Sobór Robert - wychowanie fizyczne
Starosta Marcin - wychowanie fizyczne
Żuk Marek - wychowanie fizyczne
Świątek Stanisław - edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy

Pedagog szkolny

Marszał Krystyna
Marszał Krystyna
pedagog szkolny