ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Ważne terminy w roku szkolnym 2022/2023

2022-09-01 czwartek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2022-09-06 wtorek Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i czwartych
2022-09-08 czwartek Zebrania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich
2022-10-14 piątek Ślubowanie klas pierwszych
2022-11-03 czwartek Konsultacje
2022-11-16 środa Wystawienie ocen proponowanych
2022-11-30 środa Zebrania z rodzicami i konsultacje
2022-12-16 piątek Wystawienie ocen półrocznych
2022-12-23 2022-12-31 Zimowa przerwa świąteczna
2023-01-16 2023-01-29 Ferie zimowe
2023-03-06 2023-03-31 Praktyki zawodowe w klasach III
2023-03-21 wtorek Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych
2023-03-23 czwartek Zebrania z rodzicami klas maturalnych i konsultacje dla wszystkich
2023-04-06 2023-04-11 Wiosenna przerwa świąteczna
2023-04-21 piątek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
2023-04-28 piątek Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
2023-05-16 wtorek Wystawienie ocen proponowanych
2023-05-18 czwartek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2023-06-15 czwartek Wystawienie ocen końcowych
2023-06-23 piątek Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2022-10-31 poniedziałek
2023-05-02 wtorek
2023-05-04 czwartek
2023-05-05 piątek
2023-05-08 poniedziałek
2023-05-09 wtorek
2023-06-09 piątek

Decyzja o innych dodatkowych dniach bez zajęć dydaktycznych może zostać podjęta w razie zaistniałych potrzeb.

Dyrektor

Monika Michalik