ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Ważne terminy w roku szkolnym 2021/2022

2021-09-01 środa Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2021-09-07 wtorek Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych
2021-09-09 czwartek Zebrania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich
2021-10-14 czwartek Ślubowanie klas pierwszych
2021-10-26 wtorek Konsultacje
2021-12-03 piątek Wystawienie ocen proponowanych
2021-12-07 wtorek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2021-12-23 2021-12-31 Zimowa przerwa świąteczna
2022-01-14 piątek Wystawienie ocen półrocznych
2022-02-14 2022-02-27 Ferie zimowe
2022-03-14 2022-04-08 Praktyki zawodowe w klasach III
2022-03-21 poniedziałek Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych
2022-03-24 czwartek Zebrania z rodzicami klas maturalnych i konsultacje dla wszystkich
2022-04-14 2022-04-19 Wiosenna przerwa świąteczna
2022-04-22 piątek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
2022-04-29 piątek Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
2022-05-16 poniedziałek Wystawienie ocen proponowanych
2022-05-19 czwartek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2022-06-15 środa Wystawienie ocen końcowych
2022-06-24 piątek Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2021-11-12 piątek
2022-01-07 piątek
2022-05-02 poniedziałek
2022-05-04 środa
2022-05-05 czwartek
2022-05-06 piątek
2022-05-09 poniedziałek
2022-06-17 piątek
2022-06-21 wtorek

Decyzja o innych dodatkowych dniach bez zajęć dydaktycznych może zostać podjęta w razie zaistniałych potrzeb.

Dyrektor

Monika Michalik