ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 10
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Ważne terminy w roku szkolnym 2016/2017

2016-09-01 czwartek Rozpoczęcie roku szkolnego
2016-09-07 środa Zebrania z rodzicami
2016-10-14 piątek Ślubowanie klas pierwszych
2016-11-03 czwartek Konsultacje
2016-12-06 wtorek Wystawienie ocen proponowanych
2016-12-08 czwartek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2016-12-23 2016-12-31 Zimowa przerwa świąteczna
2017-01-05 czwartek Wystawienie ocenpółrocznych
2017-01-16 2017-01-29 Ferie zimowe
2017-03-21 wtorek Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych
2017-03-29 środa Zebrania z rodzicami klas maturalnych i konsultacje dla wszystkich
2017-04-13 2017-04-18 Wiosenna przerwa świąteczna
2017-04-20 czwartek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
2017-04-28 piątek Zakonczenie roku szkolnego dla klas maturalnych
2017-05-19 piątek Wystawienie ocen proponowanych
2017-05-23 wtorek Zebrania z rodzicami i konsultacje
2017-06-14 środa Wystawienie ocen końcowych
2017-06-23 piątek Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2016-10-31 poniedziałek
2017-05-02 wtorek
2017-05-08 poniedziałek
2017-06-16 piątek

Decyzja o innych dodatkowych dniach bez zajęć dydaktycznych może zostać podjęta w razie zaistniałych potrzeb.

Dyrektor

Monika Michalik