ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Regulamin biblioteki szkolnej

"Błędy to droga do prawdy"
F. Dostojewski

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Uczniowie wypożyczający książki zobowiązani są do okazania legitymacji szkolnej.
 3. Wypożyczenia dla uczniów i nauczycieli nie są limitowane. Ograniczenia mogą wynikać z bieżącego zapotrzebowania na określone książki.
 4. Na miejscu udostępniane są czasopisma, słowniki, encyklopedie, albumy, podręczniki oraz niektóre wydawnictwa fachowe.
 5. Uczniowie kończący szkołę oraz nauczyciele, którym kończy się w danym roku szkolnym umowa o pracę, zobowiązani są zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki. 
 6. W razie zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą pozycję, a jeżeli jest ona niedostępna w księgarniach lub antykwariatach – wpłacić ustaloną kwotę na konto Rady Rodziców. Zgromadzone środki pozostaną w dyspozycji bibliotekarza i wspierać będą budżet biblioteki.
 7. Czytelnik, korzystając z rad bibliotekarza, może samodzielnie wyszukiwać potrzebne wydawnictwa.
 8. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim celom edukacyjnym.
  • Uczeń ma prawo:
   • wyszukiwać w Internecie materiały potrzebne do lekcji oraz rozwijania swoich zainteresowań;
   • zapisywać i odtwarzać pliki, używając własnych nośników
    (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa);
   • korzystać z wydawnictw multimedialnych posiadanych przez bibliotekę;
   • tworzyć teksty w dostępnym edytorze.
  • Zabronione jest:
   • zmienianie ustawień w komputerze;
   • instalowanie jakichkolwiek programów.
  • Uczeń powinien:
   • informować bibliotekarza o nieprawidłowościach w pracy komputera;
   • przed końcem pracy pozamykać wszystkie programy, a swoje pliki umieścić w odpowiednich folderach.
 9. Uczeń, który nie przestrzega regulaminu, może otrzymać naganę wychowawcy albo zostać pozbawiony prawa korzystania z biblioteki na określony przez nauczyciela bibliotekarza czas (z powiadomieniem wychowawcy).

W bibliotece należy zachować ciszę i porządek!