ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2022

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2020-2022
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 405

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 405 345
fizyka 166 166
geografia 4 4
informatyka 64 64

Dane za lata 2020-2022
EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 12,5
oszacowanie punktowe 10,9
dolna granica prz. ufności 9,7

średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

górna granica prz. ufności 123,8
oszacowanie punktowe 122,2
dolna granica prz. ufności 120,7
Liczba uczniów 405 ogółem

 

Matematyka

Dane za lata 2020-2022

EWD - matematyka

górna granica prz. ufności 12,1
oszacowanie punktowe 10,9
dolna granica prz. ufności 9,7

średni wynik egz. - matematyka

górna granica prz. ufności 123,5
oszacowanie punktowe 121,9
dolna granica prz. ufności 120,3
Liczba uczniów 405 ogółem

 

Przedmioty humanistyczne

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 405 25
historia 5 5
WOS 3 3

Dane za lata 2020-2022

EWD - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 2,2
oszacowanie punktowe 0,7
dolna granica prz. ufności -0,7

średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 107,8
oszacowanie punktowe 106,1
dolna granica prz. ufności 104,5
Liczba uczniów 405 ogółem

 

Język polski

Dane za lata 2020-2022

EWD - język polski

górna granica prz. ufności 2,5
oszacowanie punktowe 1,1
dolna granica prz. ufności -0,4

średni wynik egz. - język polski

górna granica prz. ufności 107,6
oszacowanie punktowe 106
dolna granica prz. ufności 104,1
Liczba uczniów 405 ogółem