ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Edukacyjna Wartość Dodana:    ROK 2023

Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2021-2023 Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 407.

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 407 326
biologia 2 2
chemia 0 0
fizyka 137 137
geografia 6 6
informatyka 53 53

Dane za lata 2021-2023
EWD - przedmioty matematyczno-przyrodnicze górna granica prz. ufności 11,7
oszacowanie punktowe 10,5
dolna granica prz. ufności 9,4

średni wynik egz. - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

górna granica prz. ufności 124,3
oszacowanie punktowe 122,8
dolna granica prz. ufności 121,3
Liczba uczniów 407 ogółem

 

Matematyka

Dane za lata 2021-2023

EWD - matematyka

górna granica prz. ufności 11,9
oszacowanie punktowe 10,7
dolna granica prz. ufności 9,5

średni wynik egz. - matematyka

górna granica prz. ufności 124,3
oszacowanie punktowe 122,8
dolna granica prz. ufności 121,2
Liczba uczniów 407 ogółem

 

Przedmioty humanistyczne

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 407 30
historia 6 6
WOS 3 3

Dane za lata 2021-2023

EWD - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 1,6
oszacowanie punktowe 0,2
dolna granica prz. ufności -1,3

średni wynik egz. - przedmioty humanistyczne

górna granica prz. ufności 107,3
oszacowanie punktowe 105,7
dolna granica prz. ufności 104,1
Liczba uczniów 407 ogółem

 

Język polski

Dane za lata 2021-2023

EWD - język polski

górna granica prz. ufności 2
oszacowanie punktowe 0,5
dolna granica prz. ufności -0,9

średni wynik egz. - język polski

górna granica prz. ufności 107,2
oszacowanie punktowe 10506
dolna granica prz. ufności 104
Liczba uczniów 407 ogółem