ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Elektronik - zaprogramuj swoją przyszłość

 

Projekt „Elektronik – zaprogramuj swoją przyszłość”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.05.2022 – 31.10.2022
Budżet projektu: 495 937,50 PLN

Miasto Łódź/ Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych

im. Jana Szczepanika w Łodzi

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. „Elektronik – zaprogramuj swoją przyszłość”

 

Celem projektu jest: wsparcie modernizacji systemu kształcenia zawodowego w Technikum nr 10 (z Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika) w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji 2 nauczycieli (1K, 1M) z zakresu programowania (poprzez realizację szkoleń, w tym szkoleń branżowych u pracodawców) oraz wyposażenie/doposażenie 5 pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt zgodnie z podstawą programową i katalogiem MEN w okresie 01.05-31.10.2022, w oparciu o diagnozę szkoły i we współpracy z przedsiębiorcami.

Główne zadania: przeszkolenie 2 naucz. (1K,1M) z zakresu programowania (programowanie aplikacji mobilnych na platformę Android, zaawansowany programista JavaScript oraz szkolenia branżowe u pracodawców) oraz zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do 5 pracowni zawodowych (zgodnie z podstawą programową i katalogiem MEN). Dodatkowo nauczyciele zostaną przeszkoleni z obsługi sprzętu zakupionego do pracowni zaw. Rezultatem projektu jest nabycie kompetencji przez nauczycieli po szkoleniach. Nauczyciele otrzymają certyfikaty. Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele będą mogli kształcić uczniów szkoły po zakończeniu projektu.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 446 343,75 PLN