ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

BSH

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Łódź, ul. Papiernicza 7
Od roku firma BSH sprawuje patronat nad klasami kształcącymi w zawodzie technik mechatronik.
Współpraca obejmuje:

 • organizowanie praktyk zawodowych przez firmę BSH i firmy kooperujące,
 • organizowanie wycieczek integracyjno-dydaktycznych dla klas pierwszych,
 • organizowanie wycieczek dydaktycznych do zakładów produkcyjnych na terenie kraju,
 • prowadzenie regularnych zajęć specjalistycznych w specjalnie utworzonym warsztacie szkoleniowym na terenie firmy,
 • zaopatrzenie uczniów w wyprawki (podręczniki do kształcenia zawodowego, mierniki uniwersalne, kalkulatory naukowe),
 • nagradzanie najlepszych uczniów poprzez przekazanie bonów np. na książki i pomoce dydaktyczne,
 • dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego,
 • promowanie szkoły i kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą (BSH).

W okresie 01.09.2011 – 31.08.2013 firma BSH była Partnerem w projekcie „Mechatronik, elektronik, informatyk – zawody z przyszłością” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

20 marca 2014 r. w Muzeum Miasta Łodzi odbył się finał II edycji konkursu „Pracodawca kreujący i wspierający edukację 2013”. Podczas uroczystej gali przyznano statuetki Łódzkich Łabędzi w dwóch kategoriach: przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób i przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób.
Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.
Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Spośród dziewiętnastu nominowanych firm nagrodzone zostały, w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do 50 osób:

 • Polskie Stowarzyszenie Dekarzy – Oddział Łódzki
  (I miejsce, złota statuetka)
 • Kuczka Józef Sp.j. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
  (II miejsce, srebrna statuetka)
 • Centovini Polska Spółka z o.o.
  (III miejsce, brązowa statuetka).

W kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób nagrody otrzymali:

 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
  (I miejsce, złota statuetka)
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
  (II miejsce, srebrna statuetka)
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  (III miejsce, brązowa statuetka).

Nagrodę specjalną za kreowanie i wspieranie szkolnego systemu edukacji w skali kraju otrzymała firma Mitsubishi Electric Europe B.V. - Oddział w Polsce. Zwycięskim pracodawcom statuetki wręczali Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska i Wiceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski.

Nasi partnerzy

EricssonCorning Optical CommunicationsBSHGrupa TechnitelAccentureASD