ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Grupa Technitel

Grupa Technitel prowadzi działalność w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki oraz energetyki na terenie Polski, Niemiec oraz Norwegii. Grupa zatrudnia łącznie ponad 200 osób, operuje flotą kilkudziesięciu samochodów i specjalistycznych maszyn oraz posiada biura w Łodzi, Zgierzu, Krakowie, Warszawie, Norwegii i Niemczech.

Przedmiotem działalności Grupy jest kompleksowe wsparcie klientów biznesowych oraz jednostek budżetowych w zakresie realizacji inwestycji, remontów, a także bieżącej eksploatacji oraz obsługi infrastruktury technicznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej oraz elektroenergetycznej. Klientami Grupy Technitel są m.in. operatorzy energetyczni (np. Grupa PGE, Tauron, Energa), operatorzy telekomunikacyjni (np. Orange, Netia, TOYA), Grupa PKP, ośrodki akademickie oraz jednostki administracji państwowej w całej Polsce.

Grupa Technitel przez lata swojej działalności na polskim rynku, stała się synonimem wysokiej jakości, solidności, indywidualnego podejścia do każdego kontrahenta oraz innowacyjności w rozwiązaniach dla telekomunikacji oraz energetyki. Swoje sukcesy zawdzięcza dywersyfikacji zadań w poszczególnych spółkach, jak również innowacyjnym technologiom i produktom wdrożonym na przestrzeni kilkunastu lat prowadzonej działalności. Spółki Grupy Technitel są laureatami wielu prestiżowych konkursów branżowych. Każdego roku zajmują wysokie miejsca w rankingach opiniowanych przez instytucje ekonomiczne, np. ranking Deloitte Technology Fast, Gazele Biznesu, Lider Nowoczesnych Technologii, Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego, Grand Prix Targów Wod-Kan i wiele innych.

Ponadto, Grupa prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej (m.in. sponsoring na rzecz Budowlani Łódź, udział w licznych akcjach charytatywnych), jak również przoduje we wdrażaniu rozwiązań ekologicznych do własnej działalności. Przejawia się to m.in. w uruchomieniu zaawanasowanego systemu gospodarki odpadami, ograniczeniu zużycia energii elektrycznej oraz modernizacji floty samochodowej poprzez inwestycje w samochody elektryczne.

W skład Grupy Technitel wchodzą obecnie następujące podmioty:

Technitel Polska S.A. (dawniej Technitel Polska Sp. j.)
Spółka zajmuje się budową infrastruktury telekomunikacyjnej i niskoprądowej oraz świadczeniem usług serwisu i eksploatacji, wykorzystując swoją pozycję lidera w budowie nowoczesnych i innowacyjnych sieci optycznych. Głównymi atutami Technitel Polska S.A. jest własna, wykwalifikowana kadra inżynierska, szczycąca się najwyższymi kompetencjami w spawaniu i pomiarach światłowodów, własna pracownia projektowa zatrudniająca kilkunastu projektantów telekomunikacyjnych i elektrycznych, a także zespół kierowników robót z uprawnieniami budowlanymi i doświadczeniem w prowadzeniu złożonych projektów.

Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o.
ZOE świadczy kompleksowe usługi w zakresie eksploatacji i remontów linii oraz stacji średnich i wysokich napięć, systemów telemechaniki oraz układów zabezpieczeń. Realizuje ponadto zadania związane z projektowaniem sieci elektroenergetycznych, inwestycjami oraz dostawami urządzeń dla branży energetycznej z wykorzystaniem własnych rozwiązań typizacyjnych. Spółka wykorzystuje sprawdzone metody działania w połączeniu z nowoczesnymi technologiami, dzięki temu dając gwarancję usług i produktów najwyższej jakości.
ZOE prowadzi działalność w zakresie produkcji – m.in. zespołów sterujących do rozłączników i wyłączników z układami telemechaniki i zabezpieczeniami oraz układów telemechaniki dla elektrowni wiatrowych i słonecznych; handlu – posiadając w ofercie rozdzielczą aparaturę napowietrzną i wnętrzową, przekładniki prądowe i napięciowe, żerdzie energetyczne i kompletne stanowiska słupowe, konstrukcje stalowe oraz stacje transformatorowe i złącza kablowe SN i nN; usług – oferując usługi eksploatacyjne, projektowe oraz budownictwa elektroenergetycznego dla branży elektroenergetycznej.

Infratel Sp. z o.o. (dawniej Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o.)
Jako operator infrastruktury oferuje kompleksowe usługi dla jednostek samorządów terytorialnych w zakresie zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną (sieci telekomunikacyjne miedziane i światłowodowe naziemne i podziemne, telekomunikacyjne urządzenia aktywne wraz z urządzeniami zasilającymi, radiowe stacje bazowe zrealizowane w różnych technologiach). Firma świadczy także usługi dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej (miejsce w kanalizacji telekomunikacyjnej, ciemne włókna) oraz usługi dzierżawy łączy cyfrowych innym operatorom na obszarze Polski.
Spółka oferuje ponadto usługę backup’ów dla transmisji cyfrowych w oparciu o technologie satelitarne oraz rozwiązania pozwalające na sieciowanie rozproszonych lokalizacji za pośrednictwem systemów satelitarnego dostępu do Internetu, w tym w sieci wydzielonej, dedykowanej dla jednego kontrahenta. Dodatkowo Infratel jest dystrybutorem usług szerokopasmowego dostępu do Internetu dostarczanego drogą satelitarną na obszarze całej Polski, szczególnie w miejscach trudno dostępnych i nisko zaludnionych, gdzie nie można połączyć się z siecią za pomocą infrastruktury naziemnej, ze względu na nieopłacalność stosowania standardowych technologii kablowych oraz radiowych naziemnych.

Verbitech Sp. z o.o.
Spółka świadczy usługi serwisu i utrzymania sieci teletransmisyjnych dla przedsiębiorstw energetycznych, zatrudnia wykwalifikowanych serwisantów central telefonicznych, systemów transmisyjnych SDH, sieci Ethernet, radiotelefonów, a także systemów zabezpieczenia technicznego budynków – przeciwpożarowych, KD, SSWiN, SAP, gaszenia gazowego. Doświadczenie spółki obejmuje również wdrożenia zintegrowanych rozproszonych systemów transmisyjnych na potrzeby przedsiębiorstw z rynku energetyki.

TechniGas Sp. z o.o.
Podstawową działalnością spółki jest wykonywanie projektów budowlano-wykonawczych sieci gazowych, przyłączy gazowych i instalacji wewnętrznych. Dodatkowo TechniGas zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie realizacji inwestycji budowy sieci, instalacji gazu wraz z punktami redukcyjno-pomiarowymi oraz dostawą punktów redukcyjnych, pomiarowych oraz redukcyjno-pomiarowych.

TPINT Sp. z o.o.
Spółka prowadzi działania księgowo-kadrowe na rzecz pozostałych spółek należących do Grupy Technitel. Jednocześnie TPINT Sp. z o.o. wspiera wszystkie podmioty Grupy Technitel w doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządczej.

Technitel Norge AS
Firma zajmuje się kompleksową budową sieci światłowodowych w południowej Norwegii i świadczy usługi dla czołowych norweskich operatorów telekomunikacyjnych oraz lokalnych spółek elektroenergetycznych.

Technitel GmbH
Spółka buduje sieci światłowodowe typu FTTH na terenie Niemiec. Oferuje także kompleksowe wykonanie robót budowlanych z zakresu rurociągów doziemnych, montażu kabli oraz instalacji.

Nasi partnerzy

EricssonCorning Optical CommunicationsBSHGrupa TechnitelAccentureASD