ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Galeria: Konkursu na plakat krzepiący inicjatywę wolontarystyczną

Konkursu na plakat krzepiący inicjatywę wolontarystycznąKonkursu na plakat krzepiący inicjatywę wolontarystycznąKonkursu na plakat krzepiący inicjatywę wolontarystycznąKonkursu na plakat krzepiący inicjatywę wolontarystycznąKonkursu na plakat krzepiący inicjatywę wolontarystyczną