ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Oferta pracy: AUTOMATYK w branży Automotive - Łódź

ul. Tymienieckiego 25C/203
90-350 Łódź
Tel. (42) 630 04 33
Fax (42) 637 01 99
Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
 

IDES od 19 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce,
dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

AUTOMATYK
Miejsce pracy: Łódź

 

ZADANIA:

 • Wykonywanie napraw maszyn i urządzeń;
 • Wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem przeglądów;
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na  części zamienne niezbędne do wykonywania prac;
 • Współpraca z liderami poszczególnych działów;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami.

 

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie średnie bądź wyższe techniczne – AUTOMATYKA;
 • Znajomość zasad eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych;
 • Znajomość układów hydrauliki siłowej i pneumatyki;
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • Świadectwo kwalifikacji uprawniające do obsługi urządzeń  elektroenergetycznych "E" do 1 kV;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Dobra organizacja pracy własnej.

 

OFERUJEMY:

 • Pracę w międzynarodowej organizacji;
 • Umowę o pracę i premię roczną.

 

CV prosimy wysyłać poprzez opcję Aplikuj dostępną pod poniższym linkiem:

http://www.ides.pl/oferta/412/technik-automatyk.html?sort=2&page=6

W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury TA/H/IDES (nr referencyjny) oraz następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.".
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców. Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową. Podanie danych jest dobrowolne.