ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Oferta pracy: TECHNIK PROCESU w branży Automotive - Łódź

ul. Tymienieckiego 25C/203
90-350 Łódź
Tel. (42) 630 04 33
Fax (42) 637 01 99
Firma została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 925
 

IDES od 19 lat lider na rynku usług rekrutacyjnych, doradczych i szkoleniowych w Polsce,
dla swojego klienta z branży Automotive poszukuje kandydatów na stanowisko

TECHNIK PROCESU
Miejsce pracy: Łódź

 

ZADANIA:

 

 • Optymalizacja procesu produkcyjnego w celu poprawy jego wydajności;
 • Współpraca z mechanikami przy naprawie i eliminacji błędów maszyn;
 • Dokonywanie drobnych napraw mechanicznych;
 • Przeglądy maszyn poziom 0, dbanie o stan maszyn i części zapasowych;
 • Prowadzanie analizy  jakości oraz tworzenie i pilotowanie planów akcji w celu jej poprawy;
 • Definiowanie i wdrażanie procesu produkcyjnego od fazy projektowej;
 • Szkolenie Liderów na etapie rozwoju nowego projektu;
 • Opracowywanie dokumentacji procesowej;
 • Współpraca z Działem Jakości w celu eliminacji błędów wynikających z procesu;
 • Nadzór i aktualizacja  FMEA procesu;
 • Prowadzanie dokumentacji trybu i czasu pracy maszyn;
 • Opracowywanie layout’ów. 

 

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie średnie techniczne o profilu mechanicznym;
 • Znajomość budowy maszyn i mechaniki;
 • Doświadczenia w pracy na produkcji;
 • Doświadczenie przy dokonywaniu drobnych napraw mechanicznych;
 • Znajomość rysunku technicznego – wymóg konieczny;
 • Znajomość obsługi programu AutoCad;
 •        Znajomość FMEA;
 • Umiejętność pisania instrukcji pracy;
 • Umiejętności analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • Mile widziana znajomość koncepcji Lean Manufacturing ;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego mile widziana.

 

OFERUJEMY:

 • Ciekawą, stawiającą wyzwania pracę w firmie produkcyjnej o światowej renomie
 • Pracę w wielokulturowym środowisku
 • Współpracę z zaangażowanym zespołem

 

CV prosimy wysyłać poprzez opcję Aplikuj dostępną pod poniższym linkiem:
http://www.ides.pl/oferta/508/technik-procesu.html?sort=2&page=2

W aplikacji prosimy o umieszczenie sygnatury TA/H/IDES (nr referencyjny) oraz następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), jak również na przetwarzanie moich danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.".
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest IDES Consultants Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/203. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie dla potrzeb przeprowadzania rekrutacji – pośrednictwo w nawiązaniu stosunku pracy. IDES Consultants Polska sp. z o.o. będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe na rzecz innych podmiotów – pracodawców. Ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w innym celu niż cel podany powyżej, jak również wobec przekazywania swoich danych osobowych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pan / Pani korzystać w siedzibie administratora danych, jak również drogą pocztową. Podanie danych jest dobrowolne.