ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
im. JANA SZCZEPANIKA w ŁODZI
»ELEKTRONIK«

Aktualności roku 2012/2013

„Żywa” lekcja historii2013-06-14

W dniu 14 czerwca 2013 roku w naszej szkole odbyła się „żywa” lekcja historii. Na zajęcia z młodzieżą naszej szkoły przyszedł Major Stanisław Pasikowski, Żołnierz Armii Krajowej, obecnie sekretarz Światowego Związku AK Okręg Łódź „Barka”. Pan Major Stanisław Pasikowski pseudonim „Tygrys”, to uczestnik walk partyzanckich okresu II wojny światowej, brał udział w wielu akcjach zbrojnych, wchodził w skład I Lotnego Oddziału AK „Nadbużanka”, odznaczony licznymi medalami orderami min.: Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi złotym kawalerskim, Krzyżem Armii Krajowej londyńskim, Krzyżem partyzanckim.

Prowadzone przez Pana majora spotkania są dla nas, uczniów najlepszą lekcją patriotyzmu i historii Polski. Dają wyobrażenie o trudnych czasach II wojny światowej, o heroicznej walce Żołnierzy AK i ich losach powojennych. Dzięki takim spotkaniom pamięć o tamtych czasach pozostaje żywa w naszym pokoleniu. Jesteśmy wdzięczni Panu Majorowi za poświęcony czas i podejmowanie działań w ramach programu edukacyjnego Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej. Dla nas „Tygrys” stał się bohaterem, którego losy chcemy uwiecznić w pracach tworzonych na konkurs organizowany w ramach programu.

Spotkanie zorganizowała p. J. Szamburska a wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich - 3Ta i 3Tb).

Konferencja - Represje wobec oficerów AK2013-06-10

W dniu 10 czerwca 2013 r. w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi odbyła się konferencja naukowa na temat - Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”. Organizatorami konferencji byli:

 • Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź „Barka”
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Obecny na konferencji był dr Jan S. Ciechowski kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a z referatami wystąpili pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Licznie na konferencję przybyli Żołnierze AK na czele z majorem Z. Raczkiewiczem prezesem ŚZ Żołnierzy AK Okręg Łódź „Barka” oraz młodzież szkół łódzkich wraz z opiekunami, biorących udział w projekcie edukacyjnym Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej. Naszą szkołę reprezentowała pięcio osobowa delegacja uczniów z klas: 1Ta i 2Ta pod opieką p. J. Szamburskiej.

Treści prezentowanych referatów wzbudziły powszechne zainteresowanie, ponieważ po raz pierwszy na podstawie najnowszych dokumentów przedstawione zostały losy powojenne dowódców AK Okręgu Łódzkiego. A dla nas młodych była to też żywa lekcja historii, bo o sprawy poruszane w referatach, podczas przerw mogliśmy spytać obecnych, a przecież dobrze nam znanych Żołnierzy AK. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja, której przysłuchiwaliśmy się uważnie. Mimo, że konferencja trwała długo, bo od godziny 10.00 do 16.00 to nie nudziliśmy się, byliśmy jednak zmęczeni.

Wycieczka trambusem2013-05-29

W nagrodę, w konkursie na odwiedzenie jak największej liczby miejsc związanych z łodzianinem Julianem Tuwimem, podczas wagarów z Julkiem, młodzież naszej szkoły otrzymała niepowtarzalną możliwość podziwiania Łodzi z okien trambusu.

Zobacz więcej »

Wiosenna wędrówka2013-05-22

„Wiosenna Wędrówka” to rajd organizowany przez Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po raz pierwszy w rajdzie wzięli udział reprezentanci SKKT PTSM z naszej szkoły. Celem rajdu było poznanie Pabianic i okolic tego miasta oraz propagowanie zdrowego trybu życia poprzez akcję antynikotynową.

Zobacz więcej »

Julian Tuwim – 20132013-05-18

Rok Juliana Tuwima – 2013 uczciliśmy tymczasem „wyróżnieniem” uczennicy Joanny Zakrzewskiej z klasy 2Ls (pod opieką polonistyczną kol. J. Gossa) w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Pałac Młodzieży pn. „Fotowiersze”. Są to fotografie inspirowane wierszami tego poety. Wystawę prac można jeszcze oglądać w tymże obiekcie, po czym pojedzie ona do Brukseli. Nie zapomnieliśmy też być nad grobem rodziców Juliana Tuwima, tuż za parkanem przecież..., jak również siadając na ławeczce wraz z nim na Piotrkowskiej. O roku tym przypominają też tablice poglądowe w Sali 203, inspirowane przez uczniów kol. J. Gossa.

Dalsze przedsięwzięcia „tuwimowskie” planujemy od września.

;

Wycieczka w miejsca walk partyzanckich2013-05-17

W ramach projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej” w dniach 15-17 maja 2013 r. Żołnierze Armii Krajowej, nauczyciele i młodzież z sześciu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w wycieczce patriotycznej w miejsca walk partyzanckich z okresu II wojny światowej w Górach Świętokrzyskich. Z naszej szkoły w wyjeździe uczestniczyło 10 uczniów z klas: 1Ta, 1Tm i 2Tm pod opieką p. J. Szamburskiej. Pilotem wycieczki był podpułkownik AK – p. Tadeusz Barański, wycieczkę zorganizował i jej kierownikiem był Tomasz Szamburski.

Wyjazd był niezwykle zasobny w treści edukacyjne w ciągu trzech dni uczestnicy zwiedzili:

 • Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku Kamiennej
 • Centrum Edukacyjne Szklany Dom - Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach
 • Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej
 • Muzeum w Opactwie Cystersów w Wąchocku

Najważniejsze dla wykonania projektów uczniowskich były zajęcia przeprowadzone przez podpułkownika T. Barańskiego na uroczysku Wykus i spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie z przedstawicielami miejscowej społeczności a następnie lekcje przeprowadzone przez T. Barańskiego, A. Dworczaka i T. Szamburskiego. Uczniowie pracowali też pod kierunkiem swoich opiekunów w grupach. Podczas zajęć poinformowano młodzież o zasadach tworzenia prac projektowych, sformułowane zostały tematy dla poszczególnych zespołów uczniowskich, rozmawiano o kwestiach merytorycznych i metodologicznych związanych z opracowaniem tematów związanych z dziejami Armii Krajowe i jej Żołnierzy.

Termin oddania prac to 28 czerwca br., uroczyste podsumowanie konkursu historycznego oceniającego prace projektowe uczniów nastąpi 27 września 2013 r.

Zobacz więcej zdjęć »

Inauguracja projektu „Dziedzictwo Patriotyczne AK”2013-05-10

Dnia 10 maja br. o godzinie 12.15 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Al. Politechniki 38 miała miejsce uroczysta inauguracja projektu edukacyjnego „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”.

To wspólne przedsięwzięcie Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i ZSP nr 9 w Łodzi, w którym biorą udział łódzkie szkoły ponadgimnazjalne II LO, XV LO, XVIII LO, XXXIII LO, ZSP nr 9 i nasza szkoła - ZSP nr 10. W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości:

 • Pani Wiesława Zewald doradca Wojewody Łódzkiego
 • Pani Dorota Gryta zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Departamentu Spraw Społecznych UMŁ
 • przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty
 • Pan Marek Drużka Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

W inauguracji projektu wzięli udział Żołnierze Armii Krajowej na czele z generałem brygady Aleksandrem Arkuszyńskim „Majem” i prezesem Okręgu Łódź ŚZŻ AK mjr Zbysławem Raczkiewiczem. Obecna była p. dyrektor M. Michalik oraz dyrektorzy i nauczyciele innych, łódzkich szkół biorących udział w projekcie i oczywiście młodzież (od nas uczniowie klas: 1Ta i 2Tm). W trakcie uroczystości nastąpiło otwarcie wystawy - „Ordery i odznaczenia Żołnierzy Armii Krajowej. Losy życiowe odznaczonych”.

O projekcie pisaliśmy już w ubiegłym roku szkolnym, kiedy podjęliśmy nieśmiałe kroki zmierzające do wprowadzenia go w życie, a teraz tylko przypomnimy.

Projekt Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej jest przedsięwzięciem społecznościowym.

Główne cele dydaktyczne i wychowawcze projektu to:

 • Kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych
 • Poznanie historii Armii Krajowej w miejscach w których dokonywały się walki partyzanckie w czasie II wojny światowej
 • Kształtowanie szacunku dla własnego państwa,
 • Oddanie hołdu poległym żołnierzom Armii Krajowej
 • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowa ń ucznia,
 • Oparcie znajomości historii o wartości dla Polaków najistotniejsze - miłość do Ojczyzny, prawdę historyczną, poszanowanie tradycji
 • Rozwijanie aktywnego udziału uczniów w życiu społecznym

Najistotniejszą częścią projektu jest przeprowadzenie konkursu dotyczącego dziejów Armii Krajowej podczas II wojny światowej, a także losów żołnierzy AK w Polsce Ludowej. Każdego roku przewidziana jest też wycieczka patriotyczna śladami walk partyzanckich AK, w której obok uczniów i ich opiekunów wezmą udział Żołnierze AK. Istotnym jego elementem są też corocznie przygotowywane wystawy oraz lekcje patriotyzmu - spotkania młodzieży z żołnierzami AK organizowane przez poszczególne szkoły. W maju 2013 roku została zorganizowana i udostępniona zwiedzającym uczniom łódzkich szkół wystawa – „Ordery i odznaczenia Żołnierzy Armii Krajowej. Losy życiowe odznaczonych”. Wystawa powstała w ZSP nr 9 w Łodzi, ale w czerwcu przeniesie się do XVIII LO a później do innych zainteresowanych szkół.

Projekt realizowany jest w oparciu o następujące szkoły:

 • II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 • XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi

Szkołą koordynującą działalność jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. Koordynatorem projektu jest nauczyciel naszej szkoły mgr T. Szamburski. W kolejnym roku nastąpi zwiększenie liczby szkół prowadzących projekt, bowiem kolejne łódzkie szkoły chcą w nim uczestniczyć.

Klasy maturalne zakończyły rok szkolny2013-04-26

26 kwietnia 2013 roku klasy maturalne zakończyły rok szkolny. Kolejni uczniowie dołączyli do grona mądrych, kulturalnych absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi. Z wyróżnieniem szkołę ukończyli:

Patryk Skrzydlewski 4Ta
Nina Adamiec 4Tb
Adam Bemski 4Tm

Uczeń klasy 4Tm Adam Bemski, wyróżniający się osiągnięciami w dziedzinie technicznej został nagrodzony honorowym medalem imienia patrona szkoły.

Wszystkim abiturientom, ukończenia szkoły, gratulowała Pani Dyrektor oraz wychowawcy i nauczyciele. Sebastian Brochocki z klasy 4Tm, w imieniu maturzystów, podziękował za trud, jaki włożyli nauczyciele, aby przekazać wiedzę i wychować świadomego swojej wartości, kulturalnego człowieka.. Pan Józef Goss, w pięknych słowach, żegnając uczniów, zaznaczył, co w życiu ważne i czym należy się w nim kierować. Łza w oku zakręciła się tym, których teraz czekają egzaminy i dorosłe – odpowiedzialne decyzje.

Trzymamy za nich kciuki

Zobacz więcej zdjęć »

Wagary z Tuwimem2013-03-21

Rok 2013 został ustanowiony rokiem łódzkiego poety Juliana Tuwima.

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny tego roku, Koło Przewodników PTTK im. Rajmunda Rembielńskiego w Łodzi, zorganizowało dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół, grę uliczną. Zadaniem drużyn było odwiedzenie jak największej ilości miejsc związanych z Julianem Tuwimem. W miejscach tych czekali przewodnicy, którzy opowiadali o Julku, jego życiu i rodzinie oraz cytowali fragmenty jego utworów.

Naszą szkołę reprezentowała klasa 1Ta pod opieką wychowawczyni Danuty Przymusiały i nauczyciela Zdzisława Kaczyńskiego.

Zobacz więcej »

Rejestracja Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół „Elektronika”2013-02-28

Z dużą przyjemnością informujemy o uwieńczonych powodzeniem kolejnych etapach rejestracji Stowarzyszenia.

W dniu 28 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wydał Postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół „Elektronika” – Szkoły im. Jana Szczepanika w Łodzi. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000452954.

8 marca 2013 r. Urząd Statystyczny w Łodzi przyznał Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny REGON: 101566597.

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty w dniu 13 marca 2013 r. nadał Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół „Elektronika” – Szkoły im. Jana Szczepanika w Łodzi numer identyfikacji podatkowej NIP: 7262651618.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie i przesłanie do nas Deklaracji członkowskich dostępnych w zakładce Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Elektronika”.

Wkrótce umieścimy na naszej stronie informację o zwołaniu pierwszego po rejestracji Stowarzyszenia Walnego Zgromadzenia Członków, na którym podjęte zostaną bardzo ważne uchwały i decyzje związane z powołaniem władz Stowarzyszenia i aktualizacją dokumentów.

Składamy specjalne podziękowania Panu Karolowi Klimkowi (absolwent 1967), który jest inicjatorem powołania Stowarzyszenia, przygotował wszystkie dokumenty niezbędne do jego utworzenia, a także skutecznie przeprowadził wszystkie etapy jego rejestracji.

Studniówka 20132013-01-11

Dnia 11.01.2013 r. w sali bankietowej „Restaurant Fabricant” odbył się bal studniówkowy klas maturalnych roczników 1993-94. Rozpoczął się około godziny 20 tradycyjnym polonezem. Z uśmiechami na ustach, 17 par – w równym tempie – odtańczyło układ ćwiczony podczas wielu prób. Jak zwykle w pierwszej parze szła Pani Dyrektor, w kolejnych – wychowawcy wraz z eleganckimi wychowankami. Następnie głos zabrała przedstawicielka rodziców, która podziękowała pedagogom za wychowanie i kształtowanie młodzieży. Pani Dyrektor – w swojej mowie – życzyła wszystkim maturzystom szczęścia oraz mądrych wyborów w dalszym życiu. Po toaście rozpoczęła się trwająca do białego rana radosna zabawa. Kondycji i humoru wystarczyło zarówno na odtańczenie „Greka Zorby” (chłopcy) jak i kankana (dziewczyny). Ciekawym widowiskiem było wspólne (nauczyciele i uczniowie) wykonanie „Makareny” (tu nie ważne okazały się umiejętności, liczyły się dobre chęci). Tę zabawę dobrze zapamiętamy wszyscy. W końcu taki bal odbywa się raz w życiu. W zgodnej opinii większości uczniów – należałoby go powtórzyć.

Zobacz więcej zdjęć »

Nasza szkoła najlepsza wśród łódzkich techników2013-01-10

Opublikowano wyniki XV Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”.

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że utrzymaliśmy pozycję najlepszego technikum w Łodzi i awansowaliśmy na listach ogólnopolskich (z 53. na 16. miejsce, a w Podrankingu Maturalnym z 15. na 11. miejsce).

Gratulujemy i dziękujemy naszym nauczycielom i uczniom, którzy zapracowali na ten sukces.

Jesteśmy z Was dumni! Tak trzymajcie!

 

Ogólnopolski Ranking Techników 2013

  Nazwa szkoły Miejscowość Województwo 2012 2011 Wynik
1 Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. Lublin lubelskie 1 7 100
2 Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności Kraków małopolskie 2 1 91,68
3 Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 4 5 85,65
4 Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M Nowy Sącz małopolskie 6 2 83,29
5 Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji Poznań wielkopolskie 3 28 80,9
6 Technikum w ZSE im. Bohaterów Westerplatte Radom mazowieckie 9 3 80,35
7 Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych Białystok podlaskie 5 13 79,02
8 Technikum nr 8 w ZS Chemicznych i Ogólnokszt. Olsztyn warmińsko-mazurskie 28 176 76,34
9 Technikum nr 1 w ZS Technicznych Ostrów Wlkp. wielkopolskie 27 15 74,3
10 Technikum nr 1 w ZS im. Władysława Szybińskiego Cieszyn śląskie 38 88 73,28
11 Technikum nr 1 w ZSB im. Tadeusza Kościuszki Zielona Góra lubuskie 180 35 73,17
12 Technikum nr 17 w ŚTZN Katowice śląskie 30 23 72,05
13 Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki Opole opolskie 16 14 70,93
14 Technikum nr 3 w ZS Technicznych Wodzisław Śl. śląskie 18 81 70,58
15 Technikum nr 2 w ZSE im. Stanisława Staszica Zduńska Wola łódzkie 14 65 70,41
16 Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika Łódź łódzkie 53 25 69,03
17 Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 Kraków małopolskie 11 10 68,78
18 Technikum Informatyczne w ZSE im. M. Dąbrowskiej Międzyrzec Podl. lubelskie 26 60 68,14
19 Technikum Budowlano-Geodezyjne w PSBiG Lublin lubelskie 195 155 67,98
20 Technikum Łączności w ZSŁ im. M. Kopernika Poznań wielkopolskie 25 41 67,65
21 Technikum nr 8 w ZS Elektronicznych i Informat. Sosnowiec śląskie 61 21 67,3
22 Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 Warszawa mazowieckie 52 19 66,84
23 Technikum w ZS Elektrycznych Włocławek kujawsko-pomorskie 15 29 65,8
24 Technikum nr 2 im. Jana Pawła II w ZS Ekonom. Złotów wielkopolskie 100 200+ 65,4
25 Technikum Hotelarskie w ZS Hotelarsko-Gastronom. Gdynia pomorskie 8 16 65,23
26 Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E Szczecin zachodniopomorskie 28 8 64,93
26 Technikum Chemiczne w ZSChiPS Lublin lubelskie 44 11 64,93
28 Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych Opole opolskie 12 30 64,61
29 Technikum Mechaniczne w ZSM CKP nr 2 Białystok podlaskie 102 169 64,32
30 Technikum nr 10 w Elektron. Zakładach Naukowych Wrocław dolnośląskie 22 200+ 64,08
31 Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych Żary lubuskie 21 50 63,83
31 Technikum Informatyczne w RCEZ Nisko podkarpackie 64 6 63,83
33 Technikum w ZS Mogilno kujawsko-pomorskie 74 200+ 63,67
34 Technikum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w ZS Ekon. Olsztyn warmińsko-mazurskie 20 24 63,11
35 Technikum nr 2 w ZSEiO im. Mikołaja Kopernika Olesno opolskie 145 200+ 63,07
36 Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. K. K. Baczyńskiego Ełk warmińsko-mazurskie 106 200+ 63
37 Technikum nr 4 w ZS nr 6 Jastrzębie-Zdrój śląskie 62 139 62,85
38 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Pniewy wielkopolskie 33 200+ 62,42
39 Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E Białystok podlaskie 91 42 62,17
40 Technikum nr 1 w ZS Polit. im. Boh. Monte Cassino Września wielkopolskie 63 17 61,99
41 Tech. Poligraficzne w ZSP im. Marsz.J.Piłsudskiego Warszawa mazowieckie 250+ 200+ 61,93
42 Technikum Terenów Zieleni w PSBiG Lublin lubelskie 250+ 200+ 61,59
43 Technikum Ekonomiczne w ZSH-T Zakopane małopolskie 82 152 61,53
44 Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego Warszawa mazowieckie 109 22 61,23
45 Technikum Architektury Krajobrazu w ZSP nr 2 Tarnobrzeg podkarpackie 153 200+ 61,06
46 Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych Mińsk Maz. mazowieckie 13 43 61,03
47 Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych Gliwice śląskie 54 39 60,92
48 Technikum w ZSA-BiL im. Stanisława Noakowskiego Warszawa mazowieckie 224 196 60,81
48 Technikum Energetyczne Poznań wielkopolskie 32 123 60,81
50 Technikum Inform. w ZS im.O.Św. Jana Pawła II Niepołomice małopolskie 49 200+ 60,74

 

Podranking Maturalny Techników 2013

  Nazwa szkoły Miejscowość Województwo 2012 2011 Wynik
1 Technikum w ZSE im. Bohaterów Westerplatte Radom mazowieckie 5 2 100
2 Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności Kraków małopolskie 1 1 99,17
3 Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji Poznań wielkopolskie 2 30 95,62
4 Technikum nr 8 w ZS Chemicznych i Ogólnokszt. Olsztyn warmińsko-mazurskie 20 133 92,56
5 Technikum nr 1 w ZS im. Władysława Szybińskiego Cieszyn śląskie 46 83 90,78
6 Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. Lublin lubelskie 6 9 85,64
7 Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 11 6 85,48
8 Technikum Informatyczne w ZSE im. M. Dąbrowskiej Międzyrzec Podl. lubelskie 45 35 83,18
9 Technikum Zawodowe nr 7 w ZSE-M Nowy Sącz małopolskie 9 3 82,7
10 Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego Warszawa mazowieckie 28 13 82,59
11 Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika Łódź łódzkie 15 24 81,81
12 Technikum w ZS Elektrycznych Włocławek kujawsko-pomorskie 10 21 81,14
13 Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 Warszawa mazowieckie 25 11 79,73
14 Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych Mińsk Maz. mazowieckie 3 28 77,41
15 Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 Kraków małopolskie 16 7 76,95
16 Technikum Ekonomiczne w ZSH-T Zakopane małopolskie 34 200+ 76,08
16 Technikum nr 2 im. Jana Pawła II w ZS Ekonom. Złotów wielkopolskie 157 200+ 76,08
18 Technikum Informatyczne SCI Szczecin zachodniopomorskie - - 75,56
19 Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych Żary lubuskie 27 32 74,93
20 Technikum nr 10 w Elektron. Zakładach Naukowych Wrocław dolnośląskie 18 200+ 74,77
21 Technikum nr 3 w ZS Łączności im. St. Fryzego Gliwice śląskie 38 62 74,76
22 Technikum nr 17 w ŚTZN Katowice śląskie 23 27 74,33
23 Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E Szczecin zachodniopomorskie 12 10 73,88
24 Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych Białystok podlaskie 8 37 73,78
25 Technikum Ekonomiczne w PCKZ im. KEN Jawor dolnośląskie 114 200+ 73,27
26 Technikum w ZS Licealno-Gimnazjalnych Rataje wielkopolskie 54 45 73,11
27 Technikum Łączności w ZSŁ im. M. Kopernika Poznań wielkopolskie 55 91 72,03
27 Technikum nr 2 w ZSE im. Stanisława Staszica Zduńska Wola łódzkie 31 142 72,03
29 Technikum nr 8 w ZS Elektronicznych i Informat. Sosnowiec śląskie 85 20 71,81
30 Technikum nr 4 w ZS nr 6 Jastrzębie-Zdrój śląskie 112 172 71,23
31 Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych Krosno podkarpackie 4 5 70,66
32 Technikum Nr 22 Poznań wielkopolskie - - 70,32
32 Technikum nr 9 Bohaterów Narwiku Warszawa mazowieckie 7 95 70,32
34 Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki Opole opolskie 33 38 69,7
35 Technikum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w ZS Ekon. Olsztyn warmińsko-mazurskie 22 68 69,59
36 Technikum nr 2 im M. Skłodowskiej-Curie w ZS nr 2 Otwock mazowieckie 101 200+ 69,26
37 Technikum Chemiczne w ZSChiPS Lublin lubelskie 49 4 69,24
38 Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych Gliwice śląskie 64 29 68,71
39 Technikum nr 3 w ZS Technicznych Wodzisław Śl. śląskie 48 78 68,53
40 Technikum Inform. w ZS im.O.Św. Jana Pawła II Niepołomice małopolskie 68 200+ 68,32
41 Technikum w ZS im. Mikołaja Kopernika Witnica lubuskie 200+ 200+ 68,23
42 Technikum Energetyczne Poznań wielkopolskie 129 200+ 67,99
43 Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła śląskie 83 80 67,72
44 Technikum nr 1 w ZS nr 1 Wrocław dolnośląskie 200+ 200+ 67,53
45 Technikum nr 6 w ZS Elektronicznych Rzeszów podkarpackie 39 106 67,39
46 Technikum w ZSA-BiL im. Stanisława Noakowskiego Warszawa mazowieckie 103 200+ 67,31
47 Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp. Wronki wielkopolskie 89 200+ 66,49
48 Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 im. St. Staszica Szczecin zachodniopomorskie 14 22 66,36
49 Technikum w ZS CE im. Ignacego Łukasiewicza Płock mazowieckie 36 25 66,35
50 Technikum Geodezyjno-Drogowe w ZSGD Poznań wielkopolskie 200+ 200+ 66,1

Wskaźniki maturalne EWD2012-12-04

Pojawiły się trzyletnie wskaźniki maturalne EWD.
Prosimy o dokładniejsze zapoznanie się z nimi w zakładce EWD.

Mówiąc jednym zdaniem - JESTEŚMY SZKOŁĄ SUKCESU!

Brawa i gratulacje2012-11-30

30 listopada w naszej szkole został rozegrany finał Rejonu I w piłce siatkowej chłopców – blok „Upowszechnianie kultury fizycznej”.

Pierwsze miejsce wywalczyła po zaciętej walce z pozostałym finalistami reprezentacja naszej szkoły. Nasi chłopcy nie oszczędzali się na boisku i pokazali naprawdę fajną siatkówkę.

Klasyfikacja końcowa finału:

 • I miejsce – ZSP 10
   
 • II miejsce – ZSP 20
   
 • III miejsce – ZSPS
   
 • IV miejsce – XXX LO

Najlepszym zawodnikiem zawodów uznano reprezentanta naszej drużyny Sebastiana Brochockiego (4 Tm).

Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie:

 • Brochocki Sebastian 4 Tm
   
 • Kaczmarek Sebastian 4 Tm
   
 • Firaza Łukasz 4 Tb
   
 • Kik Michał 2 Tt
   
 • Potargowicz Dawid 2 Tb
   
 • Zieliński Piotr 2 Tb
   
 • Karolczak Mateusz 2 Te
   
 • Fijałkowski Damian 2 Ta
   
 • Ostenda Michał 2 Ta
   
 • Alagierski Jarosław 1 Te
   
 • Janicki Damian 1 Tb
   
 • Jóźwicki Adrian 1 Te

Zobacz zdjęcia z zawodów

50 lat „Elektronika”2012-11-23

Na jubileusz 50-lecia szkoły czekaliśmy z niecierpliwością i radością. Wszyscy odświętni i dumni z tego, że pracujemy w miejscu, gdzie uczy się wspaniała, twórcza młodzież i panuje miła atmosfera pracy.

Obchody – 23 XI 2012 r. rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele ojców Bernardynów przy ulicy Spornej. Ciepłe, płynące prosto z serca ojca Bernardyna słowa o szkole i ludziach z nią związanych, jako komentarz do przeczytanej Ewangelii, niejednemu zakręciły łzę w oku.

W murach odnowionego technikum zaproszonych gości witała rozpromieniona Dyrekcja. W kierowaniu do miejsca uroczystej akademii pomagali eleganccy uczniowie. Wszyscy goście otrzymywali od nich okolicznościowe foldery.

Część uroczysta rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów Technikum Łączności nr 2 i Zespołu Szkół Elektronicznych. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor powitała ciepło wszystkich obecnych: oficjalnych gości, byłych dyrektorów, emerytowanych nauczycieli, absolwentów, pracowników, uczniów i sympatyków, i podziękowała tym, którzy swoją pracą przyczynili się do jej sukcesu. W szczególny sposób uhonorowała absolwenta szkoły, Pana Roberta Jarugę, fundatora Nagrody imienia Profesora Józefa Marandy dla ucznia wyróżniającego się w dziedzinie technicznej, wręczając mu razem z Wiceprezydentem Łodzi Panem Krzysztofem Piątkowskim medal im. Jana Szczepanika. We wręczeniu medalu uczestniczyli: patron nagrody Pan Profesor Maranda i jej ostatni laureat Dominik Packi.

Bardzo miłym akcentem były wypowiedzi licznie przybyłych gości składających gratulacje i życzenia dla wszystkich autorów sukcesu szkoły. Głos zabrali:

 • Pan Krzysztof Piątkowski – Wiceprezydent Miasta Łodzi,
   
 • Pani Elżbieta Królikowska-Kińska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi,
   
 • Pani Wiesława Zewald – radna Rady Miejskiej w Łodzi reprezentująca Wojewodę Łódzkiego,
   
 • Pan Konrad Czyżyński – Łódzki Wicekurator Oświaty,
   
 • Pan Ryszard Grądzki – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej,
   
 • Pani Elżbieta Grochal – przedstawiciel firmy BSH,
   
 • Pan Janusz Moss – Dyrektor ŁCDNiKP,
   
 • Pan Zygfryd Kuchta – Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
   
 • Pan Józef Wiśniewski – Wiceprezes Oddziału Łódzkiego SEP
   
 • oraz przedstawiciele związków zawodowych i organizacji sportowych.

W części wspomnieniowej najważniejsze dla historii „Elektronika” wydarzenia przypomnieli jej absolwenci z roku 1968, p. Henryk Fidos i p. Zdzisław Szymczak, oraz obecni uczniowie.

Z dumą – obok sukcesów w konkursach technicznych – przypomniano także najważniejsze dla klas sportowych osiągnięcia, w tym spektakularny sukces z 2004 roku – Mistrzostwo Świata zdobyte na Węgrzech. Głos zabrały również polonistki (Barbara Szklarek i Walentyna Krężałek), wspominając szkołę i refleksyjnie i w anegdotach.

Po części oficjalnej i bankiecie był czas na wspólne zdjęcia, rozmowy, wspomnienia w pokoju nauczycielskim, salach lekcyjnych, holu i sali gimnastycznej. Co działo się przez pięćdziesiąt lat w szkole obejrzeć było można na pierwszym piętrze albo wertując kroniki szkolne, albo przyglądając się wystawie archiwalnych zdjęć. O obecnie pracujących w „Elektroniku”, można było przeczytać wierszyk – każdy został życzliwie „odmalowany słowem”. Ostatni zwiedzający z żalem i sentymentem opuszczali szkolne mury późnym wieczorem...

Zobacz zdjęcia z uroczystości »

XVI Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół PTSM2012-10-01

W dniu 01-10-2012 r. odbył się XVI Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół PTSM.Naszą szkołę reprezentowała klasa 2Tt pod opieką wychowawcy Marcina Starosty i nauczyciela Zdzisława Kaczyńskiego. Trasa rajdu zaczynała się w łódzkich Łagiewnikach i biegła przez urocze zakątki Łagiewnik Nowych, brzegiem stawów na rzeczce Czerniawce, przez Smardzew, Maciejów, Siedlisko, Wołyń do Szczawina.

Na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawianie czekały do wykonania zadania sprawnościowe i "punkt gastronomiczny". Reprezentanci naszej szkoły spisali się znakomicie zajmując w konkursie pierwsze miejsce.

Zobacz więcej »

Miejsca walk Armii Krajowej2012-10-01

Dnia 1 października 2012 r. młodzież naszej szkoły (uczniowie klasy 2Tm) wraz z przedstawicielami innych łódzkich szkół ponadgimnazjalnych – II LO, XV LO, XVIII LO, XXXIII LO, ZSP nr 9 uczestniczyła w wycieczce patriotycznej w miejsca walk Armii Krajowej podczas II wojny światowej w Okręgu Łódź. Byli z nami nasi przyjaciele, żołnierze AK między innymi wiceprezes Zarządu Okręgu ŚZŻ AK kapitan Mirosław Kopa, kapitan Włodzimierz Pajdowski, por. Ryszard Kucharski. W Piotrkowie dołączył do nas gen. brygady Stanisław „Burza” Karliński. Do wyjazdu w ramach programu edukacyjnego Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej doszło dzięki wsparciu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, w wycieczce uczestniczyła p. dr Joanna Żelazko naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej. Celami wyjazdu było poznanie historii Armii Krajowej w miejscach w których odbywały się walki partyzanckie, oddanie hołdu poległym żołnierzom Armii Krajowej, oparcie znajomości historii o wartości dla Polaków najistotniejsze miłość do Ojczyzny, prawdę historyczną, poszanowanie tradycji.

Uczestnicy wycieczki dotarli do Milejowa, gdzie złożono kwiaty na zbiorowej mogile żołnierzy polskich uczestników ciężkich walk o Piotrków w wrześniu 1939 r., następnie na cmentarzu w Bęczkowicach wysłuchali informacji o ofiarach pacyfikacji wsi, walkach w kolonii Bartodzieje oraz losach starszego strzelca Tadeusza Domańskiego żołnierza AK, który utracił życie w bitwie z oddziałami NKWD 8 lipca 1945 r. W szkole w Trzepnicy był posiłek, a następnie w kościele w Bęczkowicach młodzież wysłuchała relacji żołnierzy AK o walkach partyzanckich, trudach dnia codziennego czasów okupacji i trudnej niepodległości po wkroczeniu Armii Czerwonej. Następnie złożono kwiaty na pomniku w Żerechowej – miejscu zrzutu przyjmowanego przez AK - 9 maja 1944 r. i w Ręcznie gdzie spoczywają żołnierze zabici i zamordowani przez NKWD w bitwie w okolicach Majkowic.

Kierownikiem wycieczki był nauczyciel ZSP nr 9 p. Tomasz Szamburski a opiekunami młodzieży nauczyciele z ww. szkół: p. Dorota Śledziewska, p. Dominika Maciaszek, p. Małgorzata Niewiadomska, p. Waldemar Lewkowicz a z naszej szkoły p. Jadwiga Szamburska.

Podsumowanie roku sportowego2012-09-18

W dniu 18 września 2012 w Klubie Nauczyciela odbyło się uroczyste podsumowanie wyników współzawodnictwa szkół za rok szkolny 2011/2012.

W uroczystości uczestniczyli: Wiceprezydent Miasta Łodzi - Krzysztof Piątkowski, Kierownik Wydziału Sportu UMŁ pani Anna Świerkocka,   Łódzki Wicekurator Oświaty pan Konrad Czyżyński,   przedstawiciele Zarządu Regionalnej Rady Olimpijskiej, olimpijczycy łódzcy p. Mieczysław Nowicki i p. Zygfryd Kuchta, Kapelan Sportu Łódzkiego - ks. Paweł Miziołek.

Dzięki wspaniałemu sportowemu zaangażowaniu uczniów naszej szkoły, chęci uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa oraz dużej woli walki w zawodach sportowych nasza szkoła zajęła drugie miejsce w Łodzi w bloku promującym kulturę fizyczną. Są to zawody dla tych wszystkich, którzy lubią wysiłek fizyczny, i choć nie są mistrzami w danej dyscyplinie to rywalizacja sportowa, chęć sprawdzenia się, sprawia im dużą frajdę.

Cieszy niezmiernie fakt, iż nasi uczniowie nie traktują szkoły jako miejsca przeznaczonego tylko i wyłącznie do zdobywania wiedzy, ale także jako miejsce gdzie mogą rozwijać swoje sportowe zainteresowania. Mamy nadzieję, że to zaangażowanie w sport im nigdy nie minie i będą chcieli przekazać tę aktywność swoim bliskim.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy przyczynili się do tak wspaniałego osiągnięcia, a było ich w szkole niemało – 109. Szczególne brawa dla dziewcząt, które w grach i zabawach wystartowały prawie w 100% składu osobowego szkoły.

Rajd "Doliną rzeki Łódki"2012-09-15

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTSM działające w naszej szkole zorganizowało w dniu 15-09-2012r., dla dzieci i młodzieży naszego miasta rajd "Doliną rzeki Łódki". Drużyny wystartowały sprzed kamienia upamiętniającego Grzegorza Palkę. Następnie wędrowały malowniczą doliną rzeki obok Akademii Sztuk Pięknych, klasztoru Bernardynów, przez park Ocalałych, park Helenów do parku Staromiejskiego. Po drodze należało odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących historii Łodzi, znanych postaci i ukształtowania terenu.

Zobacz więcej »

Sprzątanie świata 20122012-09-14

Klasy 1Tb, 1Te oraz 2Tm 14 września posprzątały teren w okolicach szkoły (aż do przystanku) w błyskawicznym tempie i zebrały aż 30 dużych worków śmieci. Nikomu nie trzeba było tłumaczyć dlaczego sprzątamy – widać świadomość ekologiczna wzrasta. Prosimy też uczniów innych klas, aby zachowywali czystość w salach lekcyjnych na korytarzach i poza szkołą. To ważne.

Monika Karolewicz-Płońska
Marcin Starosta

Zobacz zdjęcia »

Wyróżnienie naszej szkoły2012-09-03

W dniu 3 września na uroczystej miejskiej inauguracji roku szkolnego 2012/13 Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta wręczyła pani dyrektor Monice Michalik podziękowanie dla całej społeczności szkolnej za wysiłek, którego efektem było uzyskanie przez uczniów naszego technikum najlepszych wyników z egzaminu maturalnego w roku 2012 wśród szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Łódź.